Kontaktinfo

Marlene Johansson
Lupingränd 3D
179 60 Stenhamra
Tel: 08 - 400 216 36
Mobil: 073 - 691 38 78
E-post: marlene@lusali.com